logo-biblioteka4

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Biblioteka

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy jest biblioteką o profilu naukowym, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli oraz osób zainteresowanych sprawami kształcenia. Stwarza warunki dla rozwoju naukowego i kulturalnego mieszkańców regionu:

 • służy w szczególności potrzebom nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zaowdu nauczyciela;
 • gromadzi księgozbiór pod kątem potrzeb czytelników;
 • przygotowuje zestawienia bibliograficzne dla rad pedagogicznych na żądany temat;
 • sporządza zestawienia nowości;
 • oferuje nauczycielom pomoc w przygotowaniu:

  > do egzaminów i kursów doskonalących;
  > uczniów do olimpiad przedmiotowych;
  > scenariuszy uroczystości szkolnych;
  > zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego;
  > referatów na posiedzenia rad pedagogicznych;
  > lekcji pokazowych;
  > materiałów dotyczących nowych tendencji w oświacie oraz rozwiązywania problemów wychowawczych;

 

 • roztacza opiekę nad młodymi nauczycielami służąc im doradztwem w zakresie awansu zawodowego;
 • udziela konsultacji młodzieży maturalnej w zakresie doboru lektur do prezentacji z języka polskiegol
 • udziela instruktażu dla nauczycieli bibliotek szkolnych;
 • zaprasza do skorzystania z pracowni ICIM.
 • Warsztaty Filmowe

   

  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy zaprasza nauczycieli na "Warsztaty Filmowe", prowadzone przez mgr Artura Pilarczyka, reżysera i scenarzystę, członka Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Rozpoczynamy w piątek dn. 27 stycznia br. o godz. 14.45. Warsztaty odbędą się zgodnie z harmonogramem spotkań, dostępnym na plakacie, załączonym tutaj. 

   
 • Zastosowanie choreoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

   

  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na warsztaty "Zastosowanie choreoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym". Warsztaty odbędą się dn. 2 lutego br. w godz. 15.30 - 18.30. Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie, załączonym tutaj. 

   
 • Wpływ integracji sensorycznej na harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

   

  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy zaprasza nauczycieli na warsztaty "Wpływ integracji sensorycznej na harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym". Szkolenie odbędzie się dn. 15 grudnia br. w godz. 15.30 - 19.30. Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie, załączonym tutaj:

   
 • IBUK Libra - wirtualna czytelnia

   

  IBUK libra 100px

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat