logo-biblioteka4

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Biblioteka

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy jest biblioteką o profilu naukowym, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli oraz osób zainteresowanych sprawami kształcenia. Stwarza warunki dla rozwoju naukowego i kulturalnego mieszkańców regionu:

 • służy w szczególności potrzebom nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zaowdu nauczyciela;
 • gromadzi księgozbiór pod kątem potrzeb czytelników;
 • przygotowuje zestawienia bibliograficzne dla rad pedagogicznych na żądany temat;
 • sporządza zestawienia nowości;
 • oferuje nauczycielom pomoc w przygotowaniu:

  > do egzaminów i kursów doskonalących;
  > uczniów do olimpiad przedmiotowych;
  > scenariuszy uroczystości szkolnych;
  > zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego;
  > referatów na posiedzenia rad pedagogicznych;
  > lekcji pokazowych;
  > materiałów dotyczących nowych tendencji w oświacie oraz rozwiązywania problemów wychowawczych;

 

 • roztacza opiekę nad młodymi nauczycielami służąc im doradztwem w zakresie awansu zawodowego;
 • udziela konsultacji młodzieży maturalnej w zakresie doboru lektur do prezentacji z języka polskiegol
 • udziela instruktażu dla nauczycieli bibliotek szkolnych;
 • zaprasza do skorzystania z pracowni ICIM.
 • Studia podyplomowe w Trzebnicy

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, organizowanych przez PODM-P w Trzebnicy oraz Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

  W celu uzyskania szczególowych informacji prosimy kliknąć w link: 

  http://studiadlaciebie.net/studia-podyplomowe/pedagogiczne/
   
 • men-150x150

  Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 - Rok Otwartej Szkoły

  Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w roku szkolnym 2015/2016, Roku Otwartej Szkoły,  podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą: Więcej…  

 • zrzut2082011 002 - Kopia

   

  Terapeutyczno-rewalidacyjna rola szkoły szpitalnej

  Zapraszamy na konferencję i wystawę prac uczniów i wychowanków Zespołu Szkół przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Otwarcie wystawy nastąpi dn. 23 czerwca 2015r. o godz. 14.00. Oficjalny plakat wydarzenia dostępny jest tutaj.

   
 •  

  Publikacje w szkole na miarę XXI wieku

  16 kwietnia 2015 r. zapraszamy nauczycieli na szkolenie, które poprowadzi Beata Malentowicz (DBP we Wrocławiu).

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat