logo-osrodek2

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Jeżeli chcesz być fajny...

„Jeżeli chcesz być fajny musisz mieć depresję …” - wpływ subkultur na tożsamość nastolatków

Konferencja, zorganizowana 31 marca b.r. przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy, była odpowiedzią na diagnozę przeprowadzoną jeszcze w ubiegłym roku. Zauważono, że ok. 40% młodzieży ma problem z wykluczeniem społecznym, która objawia się m.in. przynależnością do subkultur, a które często są destrukcyjne (np. EMO). Ponadto stwierdzono, że osoby pracujące z młodzieżą (zwłaszcza przejawiającą zachowania problemowe) potrzebują wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz niezbędne jest stałe rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.

W powiecie działają placówki, które profesjonalnie zajmują problemami wychowawczymi i wspomaganiem pracy nauczycieli na każdym etapie wychowania. Są to: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żmigrodzie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy. Konferencja była efektem współpracy tychże placówek. Miała formułę otwartą, aby wszystkie zaangażowane w proces wychowania osoby (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i rodzice) mogły w niej uczestniczyć. Skupiła różnorodne wystąpienia: medioznawcy, pedagoga, psychologa oraz policjanta.

Pierwsze wystąpienie, dr Kariny Stasiuk-Krajewskiej z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr., stanowiło przegląd koncepcji dotyczących relacji między mediami a ich odbiorcą (głównie młodym). Tu przedstawione zostały teorie wpływu mediów, w ramach których postrzega się odbiorcę jako biernego oraz omówione zostały podejścia, w których postrzega się odbiorcę jako aktywnego. Aktywna interakcja postrzegana jest jako zagrożenie, przed którym trzeba chronić. Media (świat fascynacji młodego pokolenia) są krytykowane zarówno przez rodziców, jak i pedagogów. Przedmiotem krytyki jest przekazywanie negatywnych wzorców zachowań oraz treści prowokujących agresję. Na tle teoretycznym zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych dotyczących tego, jak media użytkowane i interpretowane są przez młodych ludzi. Wskazane zostało jak ważne jest posiadanie gadżetów, które określają status (nie tylko) nastolatka.

Pan mgr Bartłomiej Kobusiński – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie, w swoim wystąpieniu skupił się na kulturze EMO. Dokonał dogłębnej charakterystyki tej subkultury, od początku jej istnienia aż po czasy współczesne. Omówił filozofię i najważniejsze założenia subkultury EMO. Wspomniał także o jej wpływie na psychikę młodego człowieka jak również o negatywnych konsekwencjach przynależności do niej. Uczestnicy konferencji oprócz wyznawanych zasad mogli poznać styl ubioru, makijażu jak i zachowanie się osoby identyfikującej się z EMO - cechy charakterystyczne dla fanów. Pan Kobusiński omówił także podstawowe błędy wychowawcze rodziców, sprzyjające poszukiwaniu wzorców w grupach nieformalnych, jak również występujące w wieku adolescencji problemy natury psychicznej i pedagogicznej.

Pan mgr ppor. Marcin Cieśla - psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żmigrodzie (zawodowo związany również z Zakładem Karnym w Rawiczu) w swojej wypowiedzi zaznajomił uczestników z najbardziej znanymi subkulturami, omówił niebezpieczeństwa wynikające z identyfikacji z niektórymi grupami nieformalnymi. Zwrócił uwagę na takie zagrożenia jak: przestępczość, uzależnienia, samobójstwa młodych ludzi, a także zagrożenie jakim jest Internet dla dzieci i młodzieży. Przedstawił motywacje młodzieży do włączania się w działalność grup nieformalnych. W swojej wypowiedzi odniósł się również do współczesnych problemów cywilizacyjnych sprzyjających temu, że młodzi ludzie angażują się w patologiczne grupy nieformalne. Za najważniejsze uznano migracje za poszukiwaniem pracy oraz brak czasu rodziców dla dzieci.

Bardzo ciekawym głosem było wystąpienie asp. Piotra Dwojaka - specjalisty ds. nieletnich w Komendzie powiatowej Policji w Trzebnicy - zwrócił uwagę na to, że w lokalnym środowisku nie odnotowuje się groźnych zdarzeń związanych z przynależnością młodzieży do subkultur. Największym problemem są kradzieże i narkomania. Wspomniał również o tym, że jako nastolatek też szukał tożsamości - był punkiem. Dzisiaj jest szanowanym obywatelem noszącym mundur policjanta.

Najważniejszym celem wykładów nie była jednak dyskredytacja grup rówieśniczych, które nieodzownie wpisane są w profil rozwojowy dzieci i młodzieży, a jedynie wskazanie ewentualnych zagrożeń wynikających z zaangażowania się w działalność patologicznych subkultur mających zgubny wpływ na życie młodego człowieka. Nie pominięto również szeroko rozumianej profilaktyki i gdzie szukać wsparcia oraz gdzie poszukiwać literatury na poszerzenie wiedzy w tym zakresie (Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy).

W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniach prelegentów, zaznaczono, że młodość (najpiękniejszy okres życia ludzkiego) może być bardzo trudnym okresem, zwłaszcza w czasie adolescencji. Młodzież, próbuje się wtedy dostosować do szybko następujących zmian rozwojowych (nie tylko fizycznych - które są widoczne, ale i psychicznych - z pozoru niezauważalnych). Młodzież poszukuje wtedy tożsamości i potrzebuje identyfikacji z postaciami, które są dla niej ważne. Istotne są tu wzorce, których często brak. Tradycyjne instytucje socjalizacji (rodzina, szkoła) przestają pełnić rolę autorytetów. Ich role przejmują grupy rówieśnicze. Media, Internet, gadżety popkultury - to nowe środowiska kształtowania tożsamości.

Wyciągnięto konkluzję ze spotkania: bądźmy tolerancyjni, bo nie wszyscy metalowcy są źli, nie wszyscy Emo okaleczają się. Niech młodzi ludzie wyrażają siebie w taki sposób, jaki uważają za słuszny. Jednocześnie powinniśmy (rodzice, nauczyciele) mieć oczy szeroko otwarte i obserwować dzieci. Dana grupa subkulturowa może zachęcać do pewnych negatywnych działań, ale źródeł takich zachowań powinno się szukać głębiej. Przede wszystkim warto: rozmawiać, obserwować, być blisko.

Fakt, że w konferencji uczestniczyło ponad 70 osób świadczy, że temat był bardzo ważny, aktualny. Zapewne warto go kontynuować.

Cecylia Śmieszkowska

------------------------------

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa

Metodyczno-Programowego w Trzebnicy

  Plakat

Zainteresowanych problematyką zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na ten temat dostępnymi w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy:

Zestawienie bibliograficzne dotyczące subkultur

 

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

   

  Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

   

   
 • XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

   

  Plakat w pliku .pdf dostępny TUTAJ.

   

  Webp.net resizeimage

   

   
 • Usługa Office 365 i platforma Microsoft Educator Community - webinarium

   

  Szukasz inspiracji do prowadzonych przez siebie zajęć i chcesz poznać miejsce, gdzie znajdziesz mnóstwo materiałów zarówno w języku polskim jak i angielskim? Chcesz być na czasie i poznać najnowsze, bezpłatne w zastosowaniach edukacyjnych narzędzia z usługi Office 365? Słyszałeś o nich, ale nie wiesz jak działają i dlaczego warto wykorzystać je w pracy osobistej i z uczniami? Może chcesz się dowiedzieć, jak uruchomić usługę w swojej szkole/placówce? To webinarium jest dla Ciebie!

  Serwis EBP SBP wspólnie z firmą Microsoft zamierza prowadzić darmowy projekt szkoleniowy realizowany on-line.

  Aby wypełnić ankietę proszę kliknąć TUTAJ

  Szczegółowe informacje zawiera TEN PLIK

   

   

   

   
 • IBUK libra 100px

  Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia E-książki (5-11 marca 2017 r.) serwis Ibuk Libra przygotował dla Użytkowników korzystających z wirtualnej czytelni niespodziankę. W okresie 1-14 marca 2017 r. zostanie poszerzony zestaw tytułów na platformie IBUK Libra o ok. 2700 publikacji, tj. pojawią się  książki z następujących kategorii:
   
  - literatura faktu
   
  - literatura piękna
   
  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat