logo-powiat

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Ludzie i bogowie Ameryki Środkowej


17 października 2013r. o godzinie 11 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
odbędzie się spotkanie z dr Renatą Faron-Bartels, autorką książki "Ludzie i bogowie Ameryki Środkowej", na które zapraszamy nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu prezentowanej książki.

„Ludzie i bogowie Ameryki Środkowej” jest jedną z wielu pozycji książkowych serii „Strefa Arche” opublikowanej przez Wydawnictwo Ossolineum. Zgodnie z wymogami serii styl i język książki jest dostosowany dla odbioru przez przeciętnego czytelnika. Jej zawartość nie ma charakteru podręcznikowego a prezentowana problematyka skupia uwagę przede wszystkim na człowieku środkowoamerykańskim i jego dążeniu do zbliżenia się do istot wyższych – bóstw. Czytelnik znajdzie tu najnowsze wiadomości o kluczowych cywilizacjach Ameryki Środkowej oraz drogach ich rozwoju kulturowego, w których wierzenia i rytuały odgrywały decydującą rolę.

Dr Renata Faron – Bartels ukończyła Dyplomowe Studium Nauczycielskie o kierunku plastyka na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 r., a jej praca dyplomowa była inspirowana sztuką cywilizacji Ameryki prekolumbijskiej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Archeologii (archeologia Polski i Europy). W tym samym czasie studiowała także we Wrocławiu Iberystykę a na Uniwersytecie Warszawskim archeologię Ameryki Łacińskiej – praca magisterska ukończona w 1997 r. dotyczyła archeologii i etnohistorii Ekwadoru. W 1998 rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra Ameryki Łacinskiej), które kontynuowała na FU w Berlinie w Lateinamerika Institut do 2009 roku. Tak w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu wiele podróżowała i brała udział w licznych projektach badawczych w Polsce, Niemczech i Peru. Od momentu ukończenia studiów cały czas zajmuje się archeologią, zarówno europejską jak i amerykanistyczną. Opublikowała liczne artykuły z różnych dziedzin archeologii oraz jest autorką książki „Ludzie i bogowie Ameryki Łacińskiej”, wydanej przez Ossolineum w 2009 r. Obecnie, od kilku lat jest wykładowcą w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu i naucza w dziedzinie historii i kultury społeczeństw pierwotnych Ameryki Północnej (kultury Indian północnoamerykańskich) oraz historii i kultury Ameryki Łacińskiej. Ponadto współpracuje z wieloma placówkami kultury (min. z Uniwersytetami III Wieku w Trzebnicy i Prusicach a także z Muzeami, Domami Kultury oraz Bibliotekami), tak w obrębie Powiatu Trzebnickiego jak i Wrocławia, prowadząc wykłady w zakresie archeologii oraz kultury i sztuki krajów europejskich i spoza Europy. Jej fascynacją są podróże oraz poznawanie nowych miejsc, ludzi i kultury a relaksem kino, muzyka, rysunek i malarstwo.

Plakat promujący wydarzenie dostępny tutaj.

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

   

  Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

   

   

   
 • RODO - Obowiązek informacyjny

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że zgodnie z art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY 

  – reprezentowany przez Dyrektor Cecylię Śmieszkowską

  ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

  tel. 71 738 10 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Izabela Żmuda

  tel. 696 063 927

  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie:

  a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

  b) art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w przypadku wyrażonej zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej

  c) art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wystawienia rachunku po zrealizowaniu formy szkoleniowej w przypadku danych do rachunku

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w przypadku wizerunku publikowanego na stronie internetowej nie dłużej niż dwa lata lub do momentu wycofania zgody

  5. Posiada Pan/Pani:

  a) prawo dostępu do treści danych osobowych

  b) prawo do sprostowania danych osobowych

  c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie danych osobowych w przypadku realizowania form szkoleniowo-warsztatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w przypadku wyrażonej zgody dobrowolne

   
 • RODO - Obowiązek informacyjny - Dotyczy Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z siedzibą w ul. St. Worcella, 25-27 50-448 Wrocław, tel.: 71 377 28 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej możliwy jest pod nr telefonu 71 377 28 14 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu:
  • udostępniania zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
  • w celach statystycznych
  • przesyłania na podany adres e-mail oferty edukacyjnej Biblioteki,
  • przesyłania na podany adres e-mail newslettera Biblioteki


  4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie:
  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.
  • Sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.
  • Firma AlephPolska- serwisant zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph.
  • Firma windykacyjna (w razie konieczności)


  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat.


  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


  7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zapisu do Biblioteki.


  9. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ustalenia limitów wypożyczeń i terminów zwrotu.

   
 • IBUK libra 100px

  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat